\n
中文最大生活信息門戶

三利期待您的加入...

求職信息
 • * 求職職位
 • 期望薪資
  • 面議
  • 1000元以下
  • 1000-2000元
  • 2000-3000元
  • 3000-5000元
  • 5000-8000元
  • 8000-12000元
  • 12000-20000元
  • 20000-25000元
  • 25000元以上
基本信息
 • * 姓 名
 • * 最高學曆
  • 高中以下
  • 高中
  • 中專/技校
  • 大專
  • 本科
  • 碩士
  • 博士
  • MBA/EMBA
 • 駕 照
  • A1駕照
  • A2駕照
  • A3駕照
  • B1駕照
  • B2駕照
  • C1駕照
  • C2駕照
  • C3駕照
  • 客運資格證
  • 貨運資格證
  • 機動車駕駛員資格證
  • 危險物品運輸證
  • 特種車操作證
  • 吊車操作證
  • 叉車操作證
  • 鏟車操作證
  • 挖掘機操作證
 • * 手機號碼
加分信息
 • 籍 貫
 • 現居住地
 • 自我介紹

  還可以輸入 500個字